Annonser

Kjøpsvilkår

Vilkårene gjelder faste opplevingsturer og arrangement i regi av Åkrafjorden Oppleving. På nettsiden www.aakrafjorden.no finnes også produkter fra andre leverandører som har egne betingelser (levenadør/arrangør står oppført på den enkelte aktivitet). Betingelsene gjelder individuelt påmeldte til faste turer.

Betingelsene gjelder påmelding til faste turer.

1) Åkrafjorden Oppleving as
Vi er ansvarlig for deg som kunde når du bestiller gjennom oss. Vi sørger for at du får nødvendig informasjon før turen/arrangementet og tar kontakt med deg dersom det oppstår vesentlige endringer vedrørende din bestilling. Dersom du har behov for å kontakte oss før eller under reisen, kan vi kontaktes på mob +47 959 09 664 eller e-post booking@aakrafjorden.no

2) Bestilling
Din bestilling er bekreftet når du mottar bekreftelse med reservasjonsnummer (gjelder online-bookinger). Vi anbefaler alle våre kunder å skrive ut bekreftelsen og ta denne med på reisen. Du må være minst 18 år for å gjøre en bestilling gjennom Åkrafjorden Oppleving AS.

3) Betaling og sikkerhet
Når du bestiller plass på tur/aktivitet/arrangement via online booking, skjer betaling samtidig med bestilling. Åkrafjorden Oppleving AS er ansvarlig for selve transaksjonen, og at korrekt beløp trekkes fra din konto. Oppstår det problemer med ditt kredittkort, vil vi ta kontakt med deg. Oppnår vi ikke kontakt, vil bestillingen bli kansellert. For bestillinger via telefon og e-post skjer betaling i skranken før tur/arrangement; med bankkort eller kontant betaling.

4) Avbestilling/endring fra din side
Du kan avbestille på e-post booking@aakrafjorden.no, eller mob +47 959 09 664.
• Ved avbestilling innen dagen før kl 14.00, tilbakebetaler vi 100% minus gebyr kr 50 .
• Ved avbestilling senere enn kl 14.00 dagen før, refunderes ikke innbetalt beløp.

5) Kanselleringer/vesentlige endringer fra vår side
Kanselleringer/vesentlige endringer kan forekomme ved:
• forhold vi ikke er herre over; f eks værforhold, havari, arbeidskonflikter osv.
Dersom slik kansellering/vesentlig endring skjer, og du ikke aksepterer det eventuelle alternativ du måtte få, tilbakebetaler vi 100%.

6) Grupper
Åkrafjorden Oppleving as hjelper deg gjerne dersom du ønsker å bestille for en gruppe. Ta i så fall kontakt med oss per telefon eller e-post.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Åkrafjorden, og “opplevingar som vekkjer sansane”

Helsing Åkrafjorden Oppleving

Sist oppdatert   23.04.2013   Av   ÅO

Åkrafjorden Oppleving AS | Teigland, 5590 Etne | booking@aakrafjorden.no | + 47 95909664 | Orgnr. 891375832